Hjälp med rutin och stöd

Fokusgruppens socialpedagoger arbetar praktiskt, terapeutiskt och pedagogiskt med barnfamiljer

  • Vi kan erbjuda råd och stöd hemma hos er i vardagliga situationer utifrån dina och familjens behov och möjligheter.
  • Vi vill hjälpa dig att styra din vardag i stället för att låta problemen styra vardagen

Hur kan jag få hjälp?

Du förälder som behöver stöd kan ringa direkt till socialpedagog för råd och stödsamtal utan registrering. Du kan ansöka skriftligt om hjälp eller rekommenderas av  socialsekreterare på barn och vuxna. 

Det är en frivillig insats som familjen samtycker till.

Senast uppdaterad: 04 juni 2018