Hjälpa utsatta barn och ungdomar

Känner du att du skulle vilja hjälpa utsatta barn och ungdomar som på olika sätt behöver stärkas för att kunna växa upp under trygga förhållan?

Det finns olika sätt att göra detta på.

Som kontaktperson: aktiverar du den unges fritid och hjälper till med läxor m.m. efter behov. Ta kontakt med socialförvaltningen 0454-932 10 (reception) för att anmäla ditt intresse. 

Som stödfamilj: ger du ett barn tillgång till ett gott hem att vistas i någon helg/vardag efter individuella behov eller vid akuta händelser i biologiska familjen. 

Som familjehem: öppnar du upp ditt hem för ett barn som av olika anledningar behöver ett nytt hem för en kortare eller längre tid. 

För samtliga uppdrag utgår ersättning, i form av arvode och omkostnadsersättnng, i enlighet med Kommunförbundets rekommendationer. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2018