Hjärtstartare

Hjärtstartare/defibrillator

Årligen drabbas så många som 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Det är alltid en dramatisk situation som kräver snabba och rätta åtgärder av dem som befinner sig i närheten. Kunskap om hjärt-/lungräddning och tillgång till en defibrillator är ofta avgörande.

Genom ett beslut av Kommunfullmäktige den 2011-03-14 § 23 beslutades om hjärtstartare. Bland annat bestämdes att kommunen skulle köpa in ett antal hjärtstartare och att information om var hjärtstartare finns ska stå på webbplatsen.

En hjärtstartare är en batteridriven apparat som med hjälp av en elektrisk impuls kan hjälpa ettstillastående hjärta att starta igen. Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus, kräver en hjärtstartare inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Med hjälp av hjärtstartaren kan vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp.

OBS!

Olofströms kommun har en hjärtstartare för utlåning till föreningar som planerar större aktiviteter.
Ta kontakt med Åsa Eriksson, fritidskontoret på 0454-935 94 eller e-post 
asa.eriksson@olofstrom.se.

Direktlänk till information på vilka platser Hjärtstartare finns i Olofströms kommun

Senast uppdaterad: 04 november 2016