Holje Park

Holje Park formades till en jättelik anläggning under åren 1811-1840. Då ägdes Olofströms Bruk, med tillhörande lantegendom, Lilla Holje, av överste Dannfelt. Tillsammans med svärsonen Per Juhlin byggdes en park- och trädgårdsanläggning, som hade slottsproportioner. Tusentals främmande träd, buskar och örter planterades. I uppvärmda orangerier odlades exotiska frukter och från sjön Halen grävdes en bäck som förde vatten till parken.

Stora delar av byggnadsbeståndet och parken har försvunnit efter hand. Gravkapellet och stenlängan minner än idag om parkens storhetstid. Nedan kan du läsa mer om museer, konsthall och andra kulturhistoriskt intressanta platser som du kan besöka i Holje Park.

Gravkapellet

Det Dannfeltska gravkapellet lät Dannfelt uppföra 1836 som gravplats för sig och familjen. Det används fortfarande av familjen Juhlin-Dannfelt vid gravsättning.

Muséet

Muséet öppnades 1972 som ett hembygdsmuseum. Byggnaden uppfördes 1819 och då som ett gödsel- och spannmålsmagasin. Den används numera som industrimuseum.

Längan

Längan byggdes på 1970-talet och används som konsthall och lokal för olika tillfälliga utställningar.

Nebbebodagården

Nebbebodagården (södra) flyttades 1968 från Nebbeboda till Holje park och placerades på den gamla grunden för Holje herrgård. I Nebbeboda fanns två gårdar, södra och norra. Den norra flyttades redan 1927 till Vilshultsvägen. Det är den gård Harry Martinson beskriver i boken Nässlorna blomma, såsom "Norda gård."

Kryddträdgården

Kryddträdgården anlades så sent som år 2000 till stor glädje för parkens besökare. Olofströms trädgårdsförening står för skötseln.

Rättaregården

Rättaregården var bostad för rättaren på Holje herrgård. Huset låg tidigare där fotbollsplanen finns idag. Rättaregården flyttades 1938/39 till nuvarande plats. Flytten skedde med hjälp av trästockar och drogs av hästar. Idag finns finns på rättaregården ett kamera och ett galgsmuseum(klädgalgar) på första våningen, och på den andra våningen har Olofströms hembygdsförening sina lokaler.

Scenen

På den stora utescenen firas traditionsenligt bl.a.Valborgsmässoafton och Sveriges Nationaldag, vilket brukar locka mycket publik. Här sjungs även Allsång. 

Senast uppdaterad: 24 september 2018