Jämshög förskola

 

I Jämshög har vi all förskoleverksamhet på Jämshögs förskola. På förskolan finns även skolans matsal och köket som serverar mat till förskola och skola. Förskolan ligger i direkt anslutning till Jämshögs skola(F-6) och har närhet till bibliotek, naturreservat och idrottsplats. 

Vi arbetar för att barnen ska ha ett rikt och nyanserat språk. Pedagogerna har en språkmedvetenhet i mötet med barnen och vi samtalar mycket med barnen i alla situationer. Vi erbjuder barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Vår utemiljö är stimulerande och inbjuder till inspirerande lekar och aktiviteter. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö18. 

Vi är ute varje dag, ofta både förmiddag och eftermiddag. Vi samarbetar mellan avdelningarna.

Våra avdelningar

  • Skorpan 1–3 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-93643
  • Kringlan 1–3 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-93613
  • Mazarinen 1–5 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-93640
  • Semlan 3–5 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-93642
  • Smulan 3–5 års avdelning – Kontakt telefon: 0454-93644

Protokoll

Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2019-11-19
Protokoll 2019-04-09
Protokoll 2018-10-23
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13

Senast uppdaterad: 03 november 2020