Jämshögs fritidshem

I Jämshög finns det tre avdelningar för fritidshem; Rödhults fritidshem, Smedjans fritidshem och 4-6ers fritidshem.

Smedjans fritidshem för barn i förskoleklass, kontakt: tel: 0454-936 45
Rödhults fritidshem för barn i åk 1-2, kontakt: tel: 0454-936 41
Fritidshemmet Jaguaren för barn i åk 3-6, kontakt: tel 076 60 77 352

Ett fritidshem ska erbjuda barnen en meningsfull fritid, ge stöd i barns utveckling och förena omsorg och pedagogik. I leken tillsammans med kompisar lär sig barnen lösa problem och hantera information. De får pröva sin fysiska, psykiska och sociala kompetens i gruppen.
Fritidshemmet arbetar med normer/värden och jämställdhet. Barnen får lära sig ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som gäller deras fritid. Samarbete med hemmet är viktigt även när barnen har blivit lite äldre.

Senast uppdaterad: 10 juni 2020