Jämshögs skola

Jämshögs skola har förskoleklass, årskurs 1-6, samt tre fritidshemsavdelningar. Skolan finns på adressen 
De ungas väg 8. På skolan finns förutom klassrum även gymnastiksal och slöjdsalar. Vår matsal finns i den närliggande förskolebyggnaden.  

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor för att alla elever ska känna sig trygga och trivas på vår skola. Det ger en bra grund för våra elever att lyckas med sitt skolarbete.

Handledare
För oss är det viktigt att hålla oss uppdaterade och utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Vi tar därför regelbundet emot lärarkandidater och har utbildade lärare i handledning.

Rastverksamhet
Personalen använder västar för att synas när vi är ute med eleverna på rasten.

Elevhälsa

Skolhälsovården arbetar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt upptäcka hälsorisker för elever på grundskolan och är en fortsättning på barnhälsovården. Skolan har ett elevhälsoteam som träffas varje vecka. För mer information om elevhälsoteamet eller om du vill kontakta elevhälsan, följ länken- Elevhälsan Jämshög och Gränums skolor, längst ned på sidan under dokument.

Elevhälsoteamet består av:

  • Rektor 
  • Specialpedagog 
  • Skolsköterska
  • Kurator
Samrådsprotokoll Datum
Protokoll 2018-05-08
Protokoll 2018-02-13
Protokoll 2017-10-05
Protokoll 2017-05-04
Protokoll 2017-02-09

 

Besöksadress: De ungas väg 10, Jämshög
Postadress: Box 304, 293 24 Olofström 

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018