Protokoll

Här hittar du protokoll från kultur- och fritidsnämnden och deras arbetsutskott.

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2020 Datum
Protokoll 2020-12-10
Protokoll 2020-10-22
Omedelbart justerat protokoll § 55  2020-10-22
Protokoll med bilaga taxor och avgifter 2020-09-24
Protokoll omedelbart justerat § 44 och § 49 2020-09-24
Protokoll 2020-06-11
Protokoll 2020-04-02
Protokoll 2020-02-13

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019 Datum
Protokoll 2019-12-05
Protokoll 2019-10-31
Protokoll 2019-09-26
Protokoll 2019-06-13
Protokoll 2019-04-11
Protokoll 2019-02-07

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018 Datum
Protokoll 2018-12-06
Protokoll 2018-10-25
Protokoll 2018-09-06
Protokoll 2018-06-07
Protokoll 2018-04-12
Protokoll 2018-03-08
Protokoll 2018-02-08

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2017  Datum
Protokoll 2017-12-07
Protokoll 2017-10-26
Protokoll 2017-09-07
Protokoll 2017-06-08
Protokoll 2017-04-06
Protokoll 2017-02-09

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020 Datum
Protokoll 2020-11-12
Protokoll 2020-10-08
Protokoll 2020-09-03
Protokoll 2020-05-07
Protokoll 2020-03-05
Protokoll 2020-01-23

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019 Datum
Protokoll 2019-11-15
Protokoll 2019-10-10
Protokoll 2019-09-05
Protokoll 2019-05-02
Protokoll 2019-03-08
Protokoll 2019-01-10

 

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018 Datum
Protokoll 2018-11-15
Protokoll 2018-10-05
Protokoll 2018-08-16
Protokoll 2018-05-03
Protokoll 2018-03-08

 

Senast uppdaterad: 18 december 2020