Protokoll

Det går också att se kommunfullmäktiges möte i efterhand, se under Webb-tvSamtliga protokoll är i pdf-format

Kommunfullmäktiges protokoll 2021 Datum
Protokoll 2021-02-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2020 Datum
Protokoll 2020-12-08
Protokoll 2020-11-30
Protokoll 2020-10-19
Protokoll 2020-09-07
Protokoll (extra insatt sammanträde) 2020-07-14
Protokoll 2020-06-15
Protokoll 2020-02-10

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019

Datum

Protokoll 2019-12-02
Protokoll  2019-10-21
Protokoll 2019-09-09
Protokoll  2019-06-17
Protokoll 2019-04-29
Protokoll 2019-03-18

Protokoll

2019-02-11

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018 Datum
Protokoll 2018-11-26
Protokoll 2018-10-29
Protokoll 2018-09-17
Protokoll 2018-06-18
Protokoll 2018-04-23
Protokoll 2018-03-19
Protokoll 2018-02-12

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017 Datum
Protokoll 2017-11-27
Protokoll 2017-10-23
Protokoll 2017-09-11
Protokoll 2017-06-26
Protokoll 2017-04-24
Protokoll 2017-03-27
Protokoll 2017-02-13

Senast uppdaterad: 23 februari 2021