Kollektivtrafik

Det ställs allt högre kvar på en välfungerande kollektivtrafik i samband med miljöfrågor. En fungerande kollektivtrafik ökar dessutom tillgängligheten i en kommun. T.ex. kan ungdomar utan körkort röra sig fritt till och från fritidsaktiviteter. 

I vissa delar av kommunen krävs det individuella lösningar. Öppen Närtrafik är ett sätt att öka tillgängligheten inom kommunens gränser.(kan användas av personer med 1 kilometer eller längre till närmsta hållplats)  

Olofström jobbar för att underlätta transporterna för sina invånare, besökare och företagare och har därför satt upp följande mål: 

          1. Det ska vara lätt att ta sig till och från Olofström med allmänna kommunikationer. 
          2. Kollektivtrafiken mellan ytterområdena och Olofströms centralort ska utvecklas. 
          3. Den Öppna närtrafiken ska byggas ut.

Olofströms kommun samverkar med Blekingetrafiken för att utreda och genomföra behov och önskemål som kommunen framför.

Öppen närtrafik

Öppen närtrafik är till för dig som inte har tillgång till en grundläggande trafikservice med kollektivtrafik. Där underlaget inte finns för traditionell busstrafik skall Öppen närtrafik finnas som basservice för lands- och glesbygdsboende. Med Öppen närtrafik kan man resa till bland annat affärer, vårdcentraler eller bussterminalen. 

Du kan resa inom Olofströms kommun alla dagar i veckan mellan kl. 8-18. Samma pris som för buss.
Du beställer din resa på tel: 0454-165 00.

Senast uppdaterad: 11 juli 2019