Kolonilotter

Lotterna utgörs av f d jordbruksmark och varje lott är ca 100 kvm, avgift per odlingslott är 600 kr/år . Mindre redskapsskjul och växthus av skiftande standard finns uppförda på vissa lotter. 

Senast uppdaterad: 12 juli 2016