Bolag och kommunalförbund

Olofströms kommun har tre helägda bolag. Utöver bolagen ingår Olofströms kommun även i fyra olika kommunalförbund för att samverka inom områden inom Blekinge som räddningstjänst, avfallshantering och individutveckling.

Olofströmshus AB, är vårt kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar bostadshus i Olofströms kommun. Här erbjuds cirka 1 900 hyreslägenheter med varierande storlek, standard och läge.

Olofströms Näringsliv AB, är vårt näringslivsbolag som arbetar med målet att skapa ett stolt och expansivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen. 

Olofströms Kraft AB, är vårt kraftbolag som arbetar med målet att tillgodose säkra leveranser av el, vatten, avlopp, fjärrvärme, kabel-TV, bredband, telefon och en vacker utemiljö. 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, är ett gemensamt bolag tillsammans med Bromölla, Osby och Östra Göinge kommuner för samordnad drift av VA-verksamhet.

Kommunalförbunden Olofströms kommun är medlem i:

Senast uppdaterad: 05 juli 2019