Kommunala förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i fyra förvaltningar. Här arbetar tjänstepersonerna med att förverkliga det som politikerna bestämmer, alla förvaltningar styrs av en nämnd. 

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef: Iréne Robertsson, tel: 0454-931 15 

Administrativ chef: Anna-Karin Johansen, tel: 0454-932 12 

Samhällsutvecklingschef:  Öjvind Hatt, tel: 0454-931 13

Teknisk chef: AnnKristin Rådberg, tel: 0454-931 25

Kostchef: Joakim Nilsson, tel: 0454-931 09

Lokalvårdschef: Sofia Vestermark, tel: 0454-932 93

HR-chef: Johanna Spånér, tel: 0454-932 77

Ekonomichef: Karl Andrae, tel: 0454-931 97

IT-chef: Fredrik Anderberg, tel: 0454-931 70

Besöksadress: Östra Storgatan 5

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef: Joanna Holden, tel: 0454-936 04
Besöksadress: Östra Storgatan 24

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Patrik Håkansson, tel: 0454-932 45
Besöksadress: Östra Storgatan 5

Socialförvaltningen

Tillförordnad socialchef: Robert Schelin, tel: 0454-934 46
Besöksadress: Östra Storgatan 38

Senast uppdaterad: 20 november 2020