Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Är du klar med grundskolan men inte börjat gymnasieskolan och är under 20år? Har du hoppat av gymnasiet? Har du gått gymnasiet men inte fått en examen? kan du hjälp att komma vidare av din kommun!

I första hand vill vi hjälpa dig att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta, vi försöker tillsammans med dig och andra aktörer i kommunen att hitta en meningsfull sysselsättning

Alla kommuner har enligt lag en skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar gymnasiet eller inte fått en gymnasieexamen och är under 20 år

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av din nuvarande situation och erbjuda en individuell planering

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig!

Studieavbrott

Om en elev som är folkbokförd i Olofströms kommun beslutar sig för att göra avbrott i sina studier, ska det kommunala aktivitetsansvaret i Olofström informeras av skolan som eleven går på.

Lämna information om studieavbrottet genom att mejla kaa@olofstrom.se

Senast uppdaterad: 16 april 2020