Kommunarkiv

Kommunarkivet är kommunens slutarkiv. Arkivet bevarar de handlingar som framställs i den kommunala förvaltningen. De handlingar som bevaras i arkivet är en del av vårt kulturarv och kommunens minne i framtiden. I arkivet finns handlingar från Holje By 1534 fram till dagens diarieförda handlingar. 

Kommunarkivet ger service åt kommunens förvaltningar, allmänhet, media och forskare. Alla handlingar som finns i arkivet är allmänna handlingar. En del av handlingarna kan dock vara skyddade av sekretess och dem får du vanligtvis inte ta del av utan vid särskilda skäl. 

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019