Kommunarkiv

Olofströms kommunarkiv är slutarkiv för den nuvarande kommunförvaltningens handlingar. I arkivet finns handlingar från Holje By 1534 och fram till dagens diarieförda handlingar. 

Här finns huvudsakligen Olofströms kommuns och dess föregångares arkiv, bl.a. Kyrkhults- och Jämshögs kommuner och socknar. Men det finns också enskilda arkiv som privatpersoner, stiftelser, föreningar och andra organisationer deponerat till arkivet. Bl.a. finns Tulseboda Brunns- och Badhus AB 1880-1977, Gränums Bystämma 1854-1998, Estenbergska släkten släktregister 1686-1973. Vi har också ett fantasiskt tidningsurklipps- arkiv från 1940 och framåt. 

Arkivet vårdar handlingar i nutid för att kunna bevara för framtid. Kommunarkivet ger service åt kommunens förvaltningar, allmänhet, media och forskare.

Under tiden som man arbetar med ett ärende förvaras handlingarna på respektive förvaltning. När ärendet avslutats finns handlingarna kvar där 2-5 år. Därefter går man igenom materialet, rensar och gallrar. Sedan flyttas handlingarna över till kommunarkivet. Här förvaras de handlingar som skall bevaras för alltid.

Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas inskränkningar enligt sekretesslagen. Forskare och allmänhet har tillgång till forskarrum.

Arkivet är öppet helgfria tisdagar och torsdagar, allmänheten, skolor, föreningar och studiecirklar är välkomna hit för visning av arkivet efter tidsbokning.

Senast uppdaterad: 30 juni 2016