Kommunens verksamheter och evenemang

Om evenemang och allmänna sammankomster

Uppdaterad senast: 2021-01-21

Offentlig programverksamhet ställs in. Gemensamt för Olofströms kommuns verksamheter är att inga sammankomster där externa aktörer eller publik skulle bjudits in, ska genomföras. 

För dig som besöker våra verksamheter

Uppdaterad senast: 2021-02-24

Holjebadet

Holjebadet, inklusive gym och träningspass, håller stängt. Undantag görs för skolverksamhet och simskolor för skolan kan fortsatt genomföras. Simskolor för barn födda 2005 och senare kan också återupptas när så tillåts i verksamheten. Om räddningstjänst och/eller försvarsmaktens skulle behöva nyttja simhallen görs även undantag för dem. Det kan även handla om tester som behöver göras för att söka till utbildningar inom området. Som en konsekvens av stängningen pausas åter samtliga abonnemang och förlängs med motsvarande tid som Holjebadet håller stängt. Beslutet gäller till den 7 mars

Bibliotekten

Bibliotekens fyska lokaler är stängda men du kan fortfarande låna!
Gäller till den 7 mars.

Vi erbjuder dock följande tjänster:

  • En grön återlämningslåda finns på huvudbibliotekets lastbrygga 
  • Om du vill hämta böcker, ring biblioteket under telefontid och beställ så plockar vi ihop böckerna. Vi kommer sedan överens om en tid för upphämtning.
  • Vi kan i mån av tid köra ut böcker till dig som inte har möjlighet att hämta på plats. Ring under telefontid för vidare information.
  • Du kan låna om och reservera böcker via Mina sidor. För att kunna göra det måste du ha skrivit under vårt nya avtal. Detta gör du enklast genom kommunens e-signeringstjänst.

För mer information och aktuella telefontider se bibliotekets hemsida

Växtverket

Växtverket håller stängt men har digital verksamhet. Gäller till 7 mars.

Idrottsverksamhet

Allmänhetens åkning i ishall är inställd och beslutet gäller till den 7 mars.

Återbruket

Med anledning till rådande pandemi är Återbruket stängt tills vidare. Det går bra att lämna in saker samt boka tid för hämtning.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021