Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut som är av stor vikt för kommunen.

Kommunfullmäktige i Olofström har 49 ordinarie ledamöter. Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år.

Presidium 2018-2022:

Jan Björkman S, ordförande, telefon: 073-096 738 7

Tamam Abou Hamidan S, 1:e vice ordförande, telefon: 073-971 786 2

Marianne Eriksson M, 2:e vice ordförande, telefon: 070-831 677 7

Ledamöter i kommunfullmäktige

Mandatfördelningen i fullmäktige efter valet 2018:

  • Socialdemokraterna 21 mandat
  • Sverigedemokraterna 11 mandat
  • Centerpartiet 7 mandat
  • Moderaterna 5 mandat
  • Vänsterpartiet 3 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare består till 53 procent av män och 47 procent av kvinnor. Medelåldern är 55,6 år, den äldsta ledamoten/ersättaren är född 1939 och den yngsta ledamoten/ersättaren är född 1991
För att bli ledamot i kommunfullmäktige måste man vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets Hus Olofström och är öppna för allmänheten. Mötena sänds också via webben

Ärendelista och handlingar
Alla aktuella ärendelistor och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden hittar du längst ner sidan under dokument 

Sammanträdesplaner 

Senast uppdaterad: 05 februari 2021