Sjuksköterskor

I kommunen har vi sjuksköterskor, distriktssköterskor och äldrespecialist-sjuksköterkor. De ansvarar för de medicinska insatserna och finns i tjänst dygnet runt, både inom funktionsstöd och äldreomsorgen -  i ordinärt boende och i Särskilt boende.
Läkartillsyn sker genom landstinget och man har rond kontinuerligt varje vecka

Teamarbete

Det sker ett teamarbete mellan olika yrkeskategorier kring den enskilde som är inskriven i hemsjukvården. 

Även andra aktörer t.ex. anhöriga, läkare och apotekspersonal kan ingå i teamet.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018