Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Styrelsen ansvarar också för att följa upp att målen för verksamheten och att ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Om kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens riksdag motsvarar kommunstyrelsen regeringen.
Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.  

Kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd är Morgan Bengtsson (S). 
Oppositionsledare är Rolf Jönsson (C). 

Ärendelista och handlingar
Alla aktuella ärendelistor och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden hittar du längst ner på sidan under dokument. 

Sammanträdesplaner 

Senast uppdaterad: 09 december 2019