Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Styrelsen ansvarar också för att följa upp att målen för verksamheten och att ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Om kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens riksdag motsvarar kommunstyrelsen regeringen.
Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Presidium 2019-2022:

Morgan Bengtsson S, ordförande, telefon: 0454-930 20

Annika Sjöstedt S 1:e vice ordförande, telefon: 0454-931 01

Rolf Jönsson C, 2:e vice ordförande, telefon: 070-646 779 9 

Ärendelista och handlingar
Alla aktuella ärendelistor och handlingar till kommunstyrelsens sammanträden hittar du längst ner på sidan under dokument. 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen går att se i sammanträdesplanen

Senast uppdaterad: 26 januari 2021