Kompiskortet

Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Det kan vara entré, träningsavgift, medlemskap och biljetter. Med Kompiskortet får man ta med sig en kompis som extra stöd, hjälp och sällskap. Du bestämmer själv vem som följer med, det kan t.ex. vara en vän, personal eller släkting.

Kortet innebär att du betalar som vanligt men din kompis följer med.

Personer i målgrupperna SoL och LSS kan ansöka om att få ett Kompiskort. Genom Kompiskortet kan den funktionsnedsatte ta med sig en kompis (vän, personal, släkting) som stöd för att kunna delta i olika aktiviteter.  Den som har kortet betalar fullt pris och kompisen går gratis, enligt principen ”gå två betala för en”. Från och med 2017  går det att använda kortet i hela Blekinge. 

Senast uppdaterad: 17 januari 2018