Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen kan informera Olofströms kommuns konsumenter och näringsidkare om konsumenträtt och ge hjälp vid klagomål i samband med konsumentärenden. Det handlar om hjälp till självhjälp.

Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och vägledande!

Här kan du bland annat få:

  • Veta dina rättigheter som konsument
  • Råd före köp
  • Information och stöd när du vill klaga på en tjänst eller på något du köpt

För besök, ring och boka en tid.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019