Kontakt politiker

Kommunfullmäktiges presidium:

 

 

Jan Björkman (S), ordförande
E-post: jan.bjorkman.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0730 96 73 87

Annika Sjöstedt (S), 1:e vice ordförande
E-post: a
nnika.sjostedt.politiker@olofstrom.se

Marianne Eriksson (M), 2:e vice ordförande
E-post: marianne.eriksson.politiker@olofstrom.se

Kommunstyrelsens presidium:

 

 

Morgan Bengtsson (S), kommunalråd
E-post: morgan.bengtsson@olofstrom.se

Sandra Danielsson (S), 1:e vice ordförande
E-post: sandra.danielsson.politiker@olofstrom.se

Rolf Jönsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0706-46 77 99

Byggnadsnämndens presidium: 

 

 

Pirjo Veteli (S), ordförande
E-post: pirjo.veteli.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0454- 991 04

Thommy Svensson (KD), 1:e vice ordförande
E-post: thommy.svensson.politiker@olofstrom.se
 

Mats Sigfridsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: mats.sigfridsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0706-39 05 78

Kultur- och Fritidsnämndens presidium:

 

 

Patrik Sjöstedt (s), ordförande
E-post: patrik.sjostedt@telia.com
Telefon: 0454-410 97

Linda Rehn (s), 1:e vice ordförande
E-post: linda.rehn@hotmail.com
Telefon: 0702-69 85 59

Britta Lindgren (m), 2:e vice ordförande
E-post: alma_britta@hotmail.com
Telefon: 0709-85 17 64

Socialnämndens presidium:

 

 

Miroslav Milurovic (s), ordförande
E-post: miroslavmilurovic@hotmail.com

Telefon: 076-791 25 52
Bostad: 0454-423 82

Yvonne Andreasson (s), 1:e vice ordförande

E-post: yvonne.andreasson@ifmetall.se

Telefon: 070-6477906

Bostad: 0454-415 88
Patrik Krupa (m), 2:e vice ordförande

E-post: patrik.krupa@gmail.com
Telefon: 0733-57 20 23

Utbildningsnämndens presidium:

 

 

Michael Henriksson (s), ordförande
E-post: michael.henriksson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0709-43 52 46

Johnny Andreasson (s), 1:e vice ordförande
E-post: johnny.andreasson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070-3941588

Rolf Jönsson (c), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0706-46 77 99

 

Gruppledare i Olofströmssektionen

Arbetarpartiet Socialdemokraterna Morgan Bengtsson
Centerpartiet Rolf Jönsson
Tel. 070 646 779 9
Kristdemokraterna Klavs Wix Nielsen
Tel. 070 560 269 9
Moderaterna Patrik Krupa
Tel. 073 357 202 3
Sverigedemokraterna Max Nielsen
Tel. 070 992 337 0
Vänsterpartiet

Annika Lande
Tel: 076 882 210 3

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019