Kontakt politiker

Kommunfullmäktiges presidium:

 

 

Jan Björkman (S), ordförande
E-post: jan.bjorkman.politiker@olofstrom.se
Telefon: 073 0967387

Annika Sjöstedt (S), 1:e vice ordförande
E-post: a
nnika.sjostedt.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070  3264138

Marianne Eriksson (M), 2:e vice ordförande
E-post: marianne.eriksson.politiker@olofstrom.se

Telefon: 070 8316777

Kommunstyrelsens presidium:

 

 

Morgan Bengtsson (S), kommunalråd
E-post: morgan.bengtsson@olofstrom.se
Telefon: 0454-930 20

Sandra Danielsson (S), 1:e vice ordförande
E-post: sandra.danielsson.politiker@olofstrom.se
Telefon:0454-931 01

Rolf Jönsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070  6467799

Bygg- och trafiknämndens presidium: 

 

 

Pirjo Veteli (S), ordförande
E-post: pirjo.veteli.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0454- 991 04

Thommy Svensson (KD), 1:e vice ordförande
E-post: thommy.svensson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 
070 525 310 0

Mats Sigfridsson (C), 2:e vice ordförande
E-post: mats.sigfridsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 
070 639 05 78

Kultur- och Fritidsnämndens presidium:

 

 

Patrik Sjöstedt (s), ordförande
E-post: patrik.sjostedt.politiker@olofstrom.se
Telefon: 0708-336645

Linda Rehn (s), 1:e vice ordförande
E-post: linda.rehn.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 2698559

Maj Lindström (C), 2:e vice ordförande
E-post: maj.lindstrom.politiker@olofstrom.se
Tel 0705-74 37 06

Socialnämndens presidium:

 

 

Miroslav Milurovic (s), ordförande
E-post: miroslav.milurovic.politiker@olofstrom.se
Telefon: 076 7912552
Bostad: 0454-423 82

Yvonne Andreasson (s), 1:e vice ordförande
E-post: yvonne.andreasson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 6477906
Bostad: 0454-415 88

Patrik Krupa (m), 2:e vice ordförande
E-post: patrik.krupa.politiker@olofstrom.se
Telefon: 073 3572023

Utbildningsnämndens presidium:

 

 

Michael Henriksson (s), ordförande
E-post: michael.henriksson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 9435246

Johnny Andreasson (s), 1:e vice ordförande
E-post: johnny.andreasson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 3941588

Rolf Jönsson (c), 2:e vice ordförande
E-post: rolf.jonsson.politiker@olofstrom.se
Telefon: 070 6467799

 

Gruppledare i Olofströmssektionen

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Morgan Bengtsson
Telefon: 0454-930 20

Centerpartiet Rolf Jönsson
Telefon: 070 646 779 9
Kristdemokraterna Klavs Wix Nielsen
Telefon: 070 560 269 9
Moderaterna Patrik Krupa
Telefon: 073 357 202 3
Sverigedemokraterna Max Nielsen
Telefon: 070 992 337 0
Vänsterpartiet

Annika Lande
Telefon: 076 882 210 3

Senast uppdaterad: 24 januari 2020