Kontakt

Kontakt

 

 

Kommunhuset

Växel: 0454- 930 00 
Fax: 0454 - 937 40 
ks@olofstrom.se

Besöksadress: Östra Storgatan 5
Postadress: Olofströms Kommun 
Box 302, 293 24 Olofström

Organisationsnummer: 212000-0811
Fakturaadress: Fakturaenheten, Box 307, 293 24 Olofström

Kommunledningsförvaltning

Kommunchef
Irene Robertsson
irene.robertsson@olofstrom.se​
Tel: 0454-931 15

Fax: 0454-937 40 
E-post: ks@olofstrom.se 

Postadress 
Box 302, 293 24 Olofström 

Besöksadress
Östra Storgatan 5

Kultur- och fritidsförvaltning

Socialförvaltning

Förvaltningschef
Joanna Holden
joanna.holden@olofstrom.se

Tel: 0454-936 04
Fax: 0454-936 92
E-post: kof@olofstrom.se

Postadress
Box 301, 293 24 Olofström

Besöksadress
Östra Storgatan 24
(Folkets Hus & Biblioteket i Olofström) 

Tillförordnad socialchef
Robert Schelin
robert.schelin@olofstrom.se

Tel: 0454-934 46
Fax: 0454-937 58 
E-post: sn@olofstrom.se 

Postadress
Box 302, 293 24 Olofström 

Besöksadress
Östra Storgatan 38

Utbildningsförvaltning

 

Förvaltningschef
Patrik Håkansson
patrik.hakansson@olofstrom.se
Tel: 0454-932 45

E-post: ubn@olofstrom.se 

Postadress
Box 302, 293 24 Olofström 

Besöksadress
Östra Storgatan 5, Kommunhuset 2 vån.