Kontakta oss

Kontaktuppgifter inom Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetschef: Helen Hagegren 0454-930 40
Enhetschef Arbetscenter: Peter Petersson                                                                           0454-937 81
Enhetschef Ekonomiskt bistånd och arebtsmarknadsenheten: Cecilia Widerberg 0454-930 66
Arbetsmarknadscoach: Cecilia Leanderson  0454-932 28

Praktiksamordnare:  Linnea Gertsdotter Svensson

Telefontid 

Måndag och torsdag 8.30-9.30

Onsdag 13-14

0454-934 21
Arbetsmarknadscoach: Charlotte Porshammar  0454-932 48
Arbetsmarknadscoach: Helene Osvaldsdotter 0454-930 58
Arbetsmarknadscoach: Camilla Wallin Olofsson 0454-930 53
Arbetsmarknadscoach: Anastasia Adellberg 0454-930 75
Arbetsmarknadscoach: Anna Nordgren 0454-932 47

Handledare trädgård/Intern service:                                                                                                              

0454-935 64

0454-937 75

Handledare snickeriet:  072-179 00 14
Handledare bilvården:  070-943 55 06

Handledare Återbruket: 

0454-937 82
Handledare Syservice: 0454-935 02
Handledare Café:  0454-932 04

Senast uppdaterad: 05 november 2020