Kontaktperson

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och känner dig ensam, kan du få en kontaktperson. En kontaktperson ska vara en medmänniska och en vän till dig. Med en kontaktperson kan du få stöd med att bryta isolering genom att få någon att träffa och prata med. Du kan få hjälp att hitta olika fritidsaktiviter och få sällskap vid dessa.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till socialsekreterare inom socialpsykiatri, ansökan kan göras muntligen men även skriftligen via ansökningsblankett.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019