Kontaktperson/kontaktfamiljer

Barn/ungdomar som av olika skäl behöver nya vuxenkontakter eller familjer att vistas i utanför det egna hemmet kan få en kontaktfamilj. 

Kontaktfamilj skall fungera som avlastning och stöd för barn och föräldrar. 

Syftet med kontaktfamilj är att kunna ge barnet en medmänsklig kontakt, vara god förebild och bryta en eventuell social isolering. 
En kontaktperson jobbar oftast med ungdomar från 13 år och är då med den unge och försöker finna olika sätt att komma ut i fritidsaktiviteter samt att vara vuxenstöd och en samtalskontakt för ungdomen. 
Vill ni bli kontaktfamilj/person? 

Olofströms Kommun socialförvaltning söker familjer/personer som vill vara ett stöd för barn i socialt utsatta situationer. Kontaktfamiljerna skall kunna ta emot ett barn i sitt hem och blir en viktig extra trygghet för barnen. 

Är ni intresserade av att bli kontaktfamilj/person kontakta någon av socialsekreterarna på Barn och Unga gruppen. 

Senast uppdaterad: 07 april 2015