Krishantering

Viktiga telefonnummer

I brådskande nödsituationer ring 112 och tillkalla ambulans, brandkår och/eller polis.

Var beredd på att tala om:

  • Vem du är och varifån du ringer
  • Vad som hänt och hur många som är inblandade
  • Typ av skada eller besvär (till exempel medvetandegrad, andning, puls, var det gör ont, blöder det)
  • Du kan behöva ge en färdbeskrivning, se nedan.

Gå ut och möt ambulansen eller annat uttryckningsfordon.

Telefonlista

Namn Arbete
Rektor: Ola Hallberg 0454-930 61
Biträdande rektor: Katrin Lindelöv 0454-930 54 
Skolsköterska: Ingela Nolin 0454-931 43
Expedition: Anita Nyberg 0454-931 38
Vaktmästare: Jan-Åke Hansson 0721-850 251
Förvaltningschef: Patrik Håkansson 0454-932 45
Kommunens växel 0454-930 00
Ambulans/polis/brandkår/POSOM 112
Akuten 0454-731 000
Giftinformationscentralen i nödsituation 112, annars 08-33 12 31
Vårdcentralen i Olofström 0454-733 100
TiB (Tjänsteman i beredskap på Regionen) 0455-73 53 76
Kommunikationsansvarig: Emelie Paradis 0454-93 116
Arbetsmiljöverket 08-730 90 00
Miljökontoret 0456-816 778

 

Medlemmar i krisgruppen

Namn Titel Arbete Mobil
Ola Hallberg Rektor 0454-930 61  
Katrin Lindelöv Biträdande rektor 0454-930 54  
Anita Nyberg Assistent 0454-931 38  
Ingela Nolin Skolsköterska 0454-931 43 0734-455 216
Sofie Quist Skolkurator 0454-930 88  
Hannu Lahdenperä Lärare 0454-931 41  
Anette Olsson Lärare 0454-930 24  
Loftur Vidarsson Lärare 0454-934 10  
Catarina Håkansson Huvudskyddsombud 0454-930 24  
Ingegerd Svensson Förskollärare 0454-935 95  

 

Senast uppdaterad: 25 februari 2020