Krishantering

I brådskande nödsituationer ring 112 och kalla ambulans, brandkår och/eller polis. 

Var beredd på att tala om: 

  • Vem du är och varifrån du ringer 
  • Vad som hänt och hur många som är inblandade 
  • Typ av skada eller besvär (t e x medvetandegrad, andning, puls, var det gör ont, blöder det) 
  • Du kan behöva ge en färdbeskrivning, se nedan 

Gå ut och möt ambulansen eller annat utryckningsfordon. 

OBS. Slå alltid riktnummer för att kunna komma ut, om du ringer till andra telefonnummer än de interna numren som börjar på 93, från kommunens telefoner.  

Telefonlista 

Namn Tel/arbete                      Mobil                   
Rektor:
Pekka Kiiskinen
0454-930 61
0454-46478
 
Biträdande rektor: 
Katrin Lindelöv
0454-930 43  
Skolsköterska: 
Ingela Nolin 
0454-931 43  
Expedition: 
Anita Nyberg
0454-931 38  
Vaktmästare: 
Torbjörn Örknér
0721-850 250    
tf Förvaltningschef:
Drina Prgomet
0454-931 77  
Kommunens växel  0454- 930 00  
Ambulans/Polis/Brandkår/POSOM  112   
Akuten  0454-73 10 00   
Giftinformations-centralen I nödsituation  112 eller 08-33 12 31  
Vårdcentralen i Olofström 0454-73 31 00   
TIB (Tjänsteman i beredskap på Landstinget)   0455-73 53 76   

Kris- och beredskapssamordnare:
Sidney Christensen

0454-931 18  
Arbetsmiljöverket   08-730 90 00   
Miljökontoret  0456-81 67 78 (16778 internt, dvs utan nollor)  

 

Medlemmar i krisgruppen

För-och efternamn Titel Telefon skola Mobil

Pekka Kiiskinen

Rektor 0454-930 61 0709-435 371
Katrin Lindelöv Rektor 0454-930 54 0721-790 056
Anita Nygren Assistent 0454-931 38 0709-848 415
Elin Olsson Skolkurator 0454-930 88 0736-484 365
Ingela Nolin Skolsköterska 0454-931 43 0734-455 216
Hannu Lahdenperä Lärare 0454-931 41 0709-401 280
Anette Olsson Lärare 0454-930 24 0731-545 765
Loftur Vidarsson Lärare 0454- 934 10  0709-276 686
Petronella Petersson  Lärare 0454-530 88 0705-808 717

Senast uppdaterad: 11 juli 2019