Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S).

Arbetsutskottet bereder de ärende som ska vidare till kommunstyrelsen. Utskottet beslutar även i ett antal ärenden som kommunstyrelsen gett utskottet delegation på att besluta om. Arbetsutskottet bereder inte ärenden som rör Olofströms kommuns anställda utan dessa ärenden bereds av personaluskottet.

Sammanträdestider för arbetsutskottet går att se i sammanträdesplanen

Presidium 2019-2022:

Morgan Bengtsson (S), Ordförande, telefon: 0454-930 20

Annika Sjöstedt (S), 1:e vice ordförande telefon : 0454-931 01

Rolf Jönsson (C), 2:e vice ordförande, telefon: 070-646 77 99

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast uppdaterad: 01 september 2020