Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S).

Arbetsutskottet bereder de ärende som ska vidare till kommunstyrelsen. Utskottet beslutar även i ett antal ärenden som kommunstyrelsen gett utskottet delegation på att besluta om. Arbetsutskottet bereder inte ärenden som rör Olofströms kommuns anställda utan dessa ärenden bereds av personaluskottet.

Sammanträdestider för arbetsutskottet går att se i sammanträdesplanen

Senast uppdaterad: 01 juli 2019