Ledamöter & Ersättare

KSAU 2019 - 2022

Ordförande: Morgan Bengtsson S

1:e vice ordförande: Sandra Danielsson  S

2:e vice ordförande: Rolf Jönsson (C)

 

Ledamöter:

Morgan Bengtsson (S)
Sandra Danielsson (S)
Annika Sjöstedt (S)
Rolf Jönsson (C)
Max Nielsen (SD)

 

Ersättare:

Pirjo Veteli (S)
Annika Lande (V)
Thommy Svensson (KD)
Patrik Krupa (M)
Tommy Holmgren (SD)

Senast uppdaterad: 26 juni 2019