Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande för utskottet är Pirjo Veteli (S).

Personaltuskottet bereder ärenden som ska upp till kommunstyrelsen. Personalutskottet bereder ärenden som rör Olofströms kommuns anställda. Övriga ärenden bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdestider för personalutskottet går att läsa i sammanträdesplanen.

Presidium 2019-2022:

Pirjo Veteli S, ordförande, telefon: 070-623 821 4

Klavs Wix Nielsen KD, 1:e vice ordförande, telefon: 070-560 269 9

Ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott

Senast uppdaterad: 07 februari 2020