Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande för utskottet är Pirjo Veteli (S).

Personaltuskottet bereder ärenden som ska upp till kommunstyrelsen. Personalutskottet bereder ärenden som rör Olofströms kommuns anställda. Övriga ärenden bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdestider för personalutskottet går att läsa i sammanträdesplanen.

 

Ledamöter       Ersättare
Pirjo Veteli, S (Ordförande) Dan Orvegren, S
Klavs Wix Nielsen, KD (Vice ordförande) Mikael Kjellberg, S
Torsten Cairenius, M Sandra Danielsson, S
Karmen Björkman, S Malin Åman, C
Tommy Holmgren, SD Max Nielsen, SD

Senast uppdaterad: 24 januari 2020