Protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott 2021 Datum
Protokoll 2021-01-15

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2020 Datum
Protokoll 2020-11-20
Protokoll 2020-10-16
Protokoll  2020-09-04
Protokoll 2020-05-15
Protokoll 2020-04-24
Protokoll 2020-03-13
Protokoll 2020-01-17

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2019 Datum
Protokoll 2019-11-22
Protokoll 2019-10-18
Protokoll 2019-09-06
Protokoll 2019-05-17
Protokoll 2019-04-12
Protokoll 2019-03-15
Protokoll 2019-02-01

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018 Datum
Protokoll 2018-11-23
Protokoll 2018-10-19
Protokoll 2018-09-07
Protokoll 2018-06-01
Protokoll 2018-04-20
Protokoll 2018-03-16
Protokoll 2018-02-02
Protokoll 2018-01-05

 

Senast uppdaterad: 25 januari 2021