Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Presidium 2019-2022

Patrik Sjöstedt, ordförande S, telefon: 0708-33 66 45
Linda Rehn, 1:e vice ordförande S, telefon: 070-269 85 59
Maj Lindström, 2:e vice ordförande C, telefon: 070-574 37 06

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad: 11 februari 2021