Kulturpris

Olofströms kommun delar vartannat år ut kulturpriset och vartannat år delas ett kulturstipendium ut. Alla unga Olofströmare upp till 30 år som vill utveckla sin talang inom kultur kan söka stipendiet. Allmänheten får föreslå personer till kulturpriser som man tycker förtjänar utmärkelsen. Beslut om pristagare utses av beslutande nämnd.

Prissumman för båda är 10 000 kr. Tanken med stipendiet är att lyfta fram unga kulturtalanger som vill söka sig en bana inom kulturområdet. Kulturstipendiet ska man själv söka och skicka in en motivering till varför man bör få stipendiet, gärna bifogat med arbetsmaterial.

Kulturpristagare

För att kunna få Olofströms kommuns kulturpris ska du vara en utövare av kulturell verksamhet med anknytning till Olofströms kommun. Alla har rätt att skicka in förslag på pristagare. Förslagen ska vara skriftliga och grundas på styrkta uppgifter om person, förening, organisation eller motsvarande som föreslagits.

Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare, priset kan delas.

Förslag på pristagare skickas senast 30 juni 2019 till:
Kultur-Fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Kulturstipendium för unga Olofströmare

Stipendiet är avsett för dig upp till 30 år, som är engagerad i kultur, som exempelvis konst och konsthantverk, musik, skrivande och dans. Du ska ha en anknytning till Olofström.

Din ansökan ska innehålla information om dig och ditt kulturella arbete, gärna med eventuella arbetsprover samt hur du tänker använda stipendiet i din fortsatta utveckling som kulturarbetare. 

Ansökan ska skickas senast den 30 juni 2020 till:
Kultur och fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Vinnare av kulturpriset

År Pristagare Prissumma
2019 Gunnil Bengtsson och Johnny Isaksson 10 000 kr
2017 Midvinterton 10 000 kr
2015 Urban Hansson och Bror Hellström 10 000 kr
2013 Pentti Törmänen och Voitto Heikura 10 000 kr

Vinnare av kulturstipendium

År Pristagare Prissumma
2018 Sammie Thuresson 10 000 kr
2016 Elin Stålhand 10 000 kr
2014 Christoffer Simebjär Tagesson 10 000 kr
2012 Anna Olsson 10 000 kr

Senast uppdaterad: 14 januari 2020