Kulturstipendium för unga Olofströmare

Stipendiet är avsett för dig upp till 30 år som är kulturellt engagerad och har anknytning till Olofström. Det kan handla om kulturyttringar som till exempel konst, konsthantverk, musik, skrivande eller dans.

Stipendiet är på 10 000 kr och kan delas.

Ansökan ska innehålla information om dig och din kulturella gärning samt hur du tänker använda stipendiet i din fortsatta utveckling som kulturarbetare.

Ansökan ska skickas senast den 29 juni 2020 till kultur- och fritidsförvaltningen, Box 301, 293 24 Olofström eller till
kof@olofstrom.se

Senast uppdaterad: 05 maj 2020