Kyrkhults förskola

Grunden för verksamheten på Kyrkhults förskola är mottot ”Ett hus allas barn” en samsyn för en likvärdig förskola med gemensam barnsyn och värdegrund. Verksamheten utgår från barnens lust till att lära, kopplat till Lpfö 18 rev 16. Ett av våra prioriterade områden är barnets språkutveckling, detta för att ett välutvecklat språk stärker barnets självkänsla och ger ett större inflytande då språket är en länk till allt det vill förmedla.

Vi lägger även stor vikt vid att arbeta med hållbar utveckling. Det är en viktig del av förskolans uppdrag att vi tillsammans förvaltar vår gemensamma planets resurser på bästa sätt. Kyrkhults förskola innehar Håll Sverige rents certifiering Grön flagg.

Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till grundskola, bibliotek, skog och sjö. Detta skapar bra förutsättningar för lekfullt lärande och samverkan mellan förskola – skola.

Våra avdelningar

  • Norrebo 1–4-årsavdelning – telefon: 072-179 00 80
  • Västerbo 1–4-årsavdelning – telefon: 072-179 00 78
  • Västerbo 2 1-4 årsavdelning - telefon: 072-179 00 81
  • Österbo 1–4-årsavdelning – telefon: 072-179 00 76
  • Söderbo 1–4-årsavdelning – telefon: 072-179 01 08
  • Femmorna 5-årsavdelning – telefon: 072-179 01 09

Protokoll

Samrådsprotokoll 2017–2019 Datum
Protokoll 2019-10-01
Protokoll 2019-03-14
Protokoll 2018-09-24

Senast uppdaterad: 03 november 2020