Kyrkhults förskoleklass

Förskoleklassen i Kyrkhult är i samma lokaler som Örnens fritidshem.
Det främsta målet för förskoleklassen är att främja det goda sociala samspelet.

Vi ska försöka ta tillvara varje barns förmåga att utvecklas i sin egen takt socialt, känslomässigt, motoriskt och kunskapsmässigt.
Alla barn ska känna trygghet och glädje under tiden de är i förskoleklassen.

Samrådsprotokoll 2017 Datum
   
Protokoll 2017-02-15

 

Samrådsprotokoll 2016 Datum
Protokoll 2016-10-12

Senast uppdaterad: 28 juni 2019