Kyrkhults fritidshem

Fritidshemmen i Kyrkhult består av två avdelningar, Ugglan och Örnen.

Avdelning Ugglan – Förskoleklass och årskurs 1
Telefon: 0454-937 20

Avdelning Örnen – Årskurs 2 och uppåt
Telefon: 0454-937 12

Vårt fritidshem tar emot barn före och efter skoltid. Vi kompletterar skolan och erbjuder våra elever en meningsfull fritid och ett stöd i deras utveckling. 

Vi erbjuder barnen ett brett utbud av aktiviteter. Vi har till exempel tillgång till skolans gymnastikhall, bibliotek och slöjdsal.
Då våra lokaler ligger nära naturen är vi mycket utomhus.

Vårt mål är att göra ditt barns fritid så rolig, meningsfull och utvecklande som möjligt. För frågor eller funderingar är du som vårdnadshavare alltid välkommen att höra av dig.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019