Lagar

Rubrik Lag
Lag om offentlig upphandling SFS 2016:1145
Lag om upphandling inom försörjningssektorerna SFS 2016:1146
Lag om upphandling av koncessioner SFS 2016:1147
Lag om offentlighet och sekretess SFS 2009:400
 

Senast uppdaterad: 03 februari 2020