Lägenhetsregistret

Kommunen ajourhåller registret.

Fastighetsägare ska rapportera förändringar

Fastighetsägare i Olofströms kommun ska rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Förändringarna som ska anmälas är:

  • nytillkomna
  • borttagna
  • eller i storlek förändrade lägenheter

För att rapportera förändringar använder du blanketten "ajourhållning av lägenhetsregistret". Det finns två blanketter, en för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder samt en för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus. Du hittar blanketterna i vårt blankettarkiv under kategorin - plan och bygg.

Senast uppdaterad: 27 maj 2020