Ljuskammaren/Lightchamber, Anja Roemer 2013

2013-2014 genomfördes projektet Artists-in-residence av EuropeanArtists och Art & Technology Olofström. Projektet förde ett flertal internationella konstnärer till Olofström.

Vid en presentation av deltagande konstnärers arbete i Nebbeboda skola 2013 presenterade Anja Roemer ett förslag till en skulptur, ”Ljuskammaren”, som sedermera blev verklighet. Skulpturen är ett möte mellan ljus och svärta, urtid och nutid utförd i Olofströmstraktens tunga material diabas (även kallad svart granit) som skapats under miljoner år.

Skulpturen i Stureparken presenterades första gången den sjätte december 2013, vid det stora Kulturkalaset i Olofströms Folkets hus. Elever i Kyrkhults skola klass 3A vårterminen 13, fick följa skulptören Anja Roemers arbete genom såväl videointervju som via ett arbetsplatsbesök på stensliperiet Zaarstone AB i Vilshult. Barnen fick sedan guida andra barn från Kyrkhult genom konstupplevelsen vartefter eleverna, via ett ”skapande skola projekt” ficka arbeta med sina upplevelser och nyförvärvade kunskaper genom olika skolämnen. De tecknade, sydde, skrev, formade i lera, diskuterade och formulerade slutligen olika förslag till namn på skulpturen i Stureparken. Av alla namnförslag, valde Anja Roemer namnet ”Ljuskammaren/Lightchamber”, då ljusets alla skiftningar genomkorsar och möts i den svarta diabas-skulpturen.

Material: diabas, även kallad svart granit 
Skulpturens vikt: cirka 4 ton

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016