Lokaler och mötesplatser

Lokaler och mötesplatser

Fritidsgårdar och mötesplatser är viktiga och främjande arenor för möten. Här ges goda förutsättningar för personlig utveckling under trygga former.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018