Medborgarundersökning

Varje höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har mer än 260 av landets 290 kommuner deltagit. 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (så kallade Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (så kallad Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet de har på kommunens verksamheter och beslut (så kallad Nöjd-Inflytande-Index).

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågas och undersökningen finns även på engelska, finska, spanska och arabiska. Resultatet används bland annat som uppföljning av kommunens koncernövergripande mål inom inriktningen Nära till allt. Resultatet av de senaste tre genomförda resultat från medborgarundersökningarna kan läsas i nedanstående rapporter. 2020 genomförde inte kommunen någon medborgarundersökning. Kommunen planerar genomföra medborgarundersökningen hösten 2021.

Redovisning 2019 års medborgarundersökning
Redovisning 2018 års medborgarundersökning
Redovisning 2017 års medborgarundersökning

Senast uppdaterad: 11 januari 2021