Miljöförbundet Blekinge Väst

Miljöförbundet Blekinge Väst

Miljöförbundet Blekinge Väst är en kommunal tillsynsmyndighet för Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner. 
Miljöförbundet har tillsyn av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller, kemikalier och miljöfarlig verksamhet. 

Senast uppdaterad: 03 mars 2016