Miljöpris

Varje år delar Olofströms kommun ut ett miljöpris. Priset kan delas ut till personer som bor eller verkar i kommunen och till organisationer, föreningar eller företag som är verksamma i kommunen. Pristagaren ska med sin insats bidra till hållbar utveckling för Olofströms kommun.

Pristagaren vinner 10 000 kronor samt ett diplom. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser pristagaren. Om de anser att det inte finns någon kvalificerad kandidat det aktuella året har de rätt att ta beslut att inte dela ut något miljöpris.

Sista dagen för nomineringar är 31 augusti för utdelning av pris samma höst.

Det är fritt fram för invånare, organisationer och företag i kommunen att nominera någon man anser förtjänar priset under hela året.

Skicka din nominering till:
Olofströms kommun
Miljöpris
Box 302
293 24 Olofström
E-post till: ks@olofstrom.se

Priset delas ut under hösten i samband med Skördedagen.

2019 Oscar Wahlman 10 000 kr
2018 Kyrkhults förskola, Kyrkhults skola och Zead Hasan 10 000 kr
2017 Marina Månsson, Miljösamordnare Shiloh Industries 10 000 kr
2016 Boa Golfklubb 10 000 kr
2015 Elin Carleke, På fatet 10 000 kr
2014 Jörgen Nilsson, Nilssons Grus & Transport Ljungryda 10 000 kr

Senast uppdaterad: 02 januari 2020