Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Vill du se motioner som lämnats in tidigare eller vill ha mer information kontakta kommunledningsförvaltningen.

Motioner 2020

Datum Förslag Parti
2020-11-15 Åtgärder i pandemier för att förebygga smittspridning Moderaterna
2020-11-20 Införa temamöten Sverigedemokraterna
2020-07-02 Höjning av driftbidrag till föreningar i Olofström Centerpartiet
2020-02-04 Motion om säkerhet vid busshållsplatser Sverigedemokraterna

Motioner 2019

Datum Förslag Parti
2019-12-28 Kameraövervakning för ett tryggare Olofström Moderaterna
2019-10-08 Slumpvisa drogtester av anställda inom Olofströms kommun Moderaterna
2019-09-26 Granskning av arbetsordningar Sverigedemokraterna
2019-09-16 Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids Moderaterna
2019-06-27 Ekonomisk satsning att förbättra våra landsbygdsvägar Centerpartiet
2019-06-06 Årligen upprätta ett ekonomiskt bokslut för ekonomisk migration Sverigedemokraterna
2019-04-25 Uttalande om återvändande IS-terrorister Sverigedemokraterna
2019-04-23 Gatubelysning längs med Stationsvägen Sverigedemokraterna
2019-04-23 Erbjuda automatiska brandlarm till alla vårdtagare som har trygghetslarm i hemmet Sverigedemokraterna
2019-03-21 Lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri Sverigedemokraterna
2019-03-19 Ensamhet hos äldre hemmaboende Moderaterna
2019-02-13 Fastställa talartid på Kommunfullmäktige Sverigedemokraterna

Motioner 2018

Datum Förslag Parti
2018-08-13 Olofström är i stort behov av fler bostäder, både flerfamiljs och tomter för
vanliga villor
Centerpartiet
2018-05-18 Uppkalla Storlekplatsen efter vår hertiginna Moderaterna
2018-05-09 Kartor med färdiga besöksrundor för cykel Centerpartiet
2018-04-27 Gratis inträde till kommunala simhallen Holjebadet Moderaterna
2018-03-26 Motion om tillfälligt ekonomiskt bistånd med återbetalningskyldighet Moderaterna
2018-03-12 Hjärtstartare i kommunala lokaler Sverigedemokraterna
2018-03-09 Ny gräsplan i centrala Olofström Moderaterna
2018-03-05 Sänkning av avgifter för bygglov och strandskydd Centerpartiet
2018-01-08 Halverade avstånd för barnen (skolskjuts) Centerpartiet
2018-01-05 Trygga särskilda boenden Moderaterna

Motioner 2017

Datum Förslag Parti
2017-12-21 Kommunen ska jämföras med ett större antal kommuner i regionen Centerpartiet
2017-11-24 Införa vårdbiträden Moderaterna
2017-11-06 Återinföra anställning av Barnskötare på Olofströms förskolor Moderaterna
2017-06-21 Införande av LOV i Olofströms kommun Moderaterna
2017-05-30 Installation av cykelpumpstationer Moderaterna
2017-05-29 Ta bort karensdag för anställda inom vårdyrken Centerpartiet
2017-05-23 Flytt av kommunfullmäktige Moderaterna
2017-05-18 Fysisk aktivitet för barn och unga Moderaterna
2017-02-13 Trafiksituation Idrottsvägen Liberalerna
2017-02-10 Erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg Sverigedemokraterna

Motioner 2016

Datum Förslag Parti
2016-10-19 Särskilda mentorer i skolan Moderaterna
2016-10-14 Cirkulationsplats vid korsningen Tegnervägen Ö Storgatan Gulf Moderaterna
2016-10-14 Användningen av digitala informationstavlan Moderaterna
2016-10-10 Ladies Night på Holjebadet  Moderaterna
2016-10-06 Inrättande av medborgarkontor Kristdemokraterna
2016-09-13 Införa Skönsmomodellen i hemtjänsten Vänsterpartiet
2016-09-13 Kompiskort för äldre Vänsterpartiet
2016-09-01 Bättre inomhusluft Moderaterna
2016-07-16 Kartläggning om övervakningskameror Centerpartiet
2016-03-18 Wifi och skärmtid i förskolan Moderaterna
2016-03-11 Antibiotikafri mat Sverigedemokraterna
2016-03-11 Ålderbestämning av ensamkommande ungdomar Sverigedemokraterna
2016-01-29 Flytkingström och integration (utbildning) Moderaterna
2016-01-19 Kommunal Sms-tjänst Vänsterpartiet
2016-01-12 Avbryt kyld mat hanteringen nu Moderaterna

Motioner 2015

Datum Förslag Parti
2015-10-16 Sänkt hastighet från Maxi till IUC Sverigedemokraterna
2015-07-28 Skyltning av byanamn Centerpartiet
2015-06-24 HBT-certifiering av kommunens verksamheter Socialdemokraterna
2015-02-26 Öka andelen ekologisk mat Miljöpartiet
2015-02-02 Anlägga konstgräsplan Centerpartiet
2015-01-28 Toalett vid järnvägsstationens busshållplatser Sverigedemokraterna
2015-01-28 Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (KSAU) Sverigedemokraterna

Senast uppdaterad: 12 januari 2021