Nämnder

Nämnder

Kommunens högsta politiska organ är kommunfullmäktige. Olofströms kommun har följande nämndorganisation:

Underställda kommunfullmäktige är:

  • Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet 
  • Bygg- och trafiknämnden
  • Kultur och fritidsnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildningsnämnden

Senast uppdaterad: 21 februari 2018