Ny i Sverige

Ny i Sverige

Ny i Sverige och i Olofström

Kommunen har ansvar för mottagandet av inflyttade personer och ger råd och stöd inom det sociala området. Kommunen ansvarar också för förskola, skola och vuxenutbildning. 

Integrationsarbetet i Olofström bedrivs i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar såväl som med andra aktörer i samhället.
I kommunens integrationspolicy finns riktlinjer för kommunens långsiktiga integrationsarbete.

Samhälllsvägledningen i Kommunhuset  kan hjälpa till med vägledning, råd och stöd. 

Personer som får uppehållstillstånd av flyktingskäl eller bedöms som alternativt skyddsbehövande samt deras anhöriga omfattas av lagen om etableringsinsatser och kan att delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram när man har en egen bostad.
Aktiviteterna i programmet syftar till att deltagaren lär sig svenska samt förbereder för arbete. Även samhällsorientering ingår. 

Vuxna från 20 år deltar i normalfallet på heltid och under maximalt 24 månader. Under tiden i etableringsprogrammet kan man få etableringsersättning från Försäkringskassan. 

Senast uppdaterad: 07 april 2020