Olofströms kvinnojour

Olofströms kvinno- och tjejjour är en ideell förening som arbetar under tystnadsplikt.  Föreningen arbetar emot mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn.

Vi finns till för att hjälpa, samtala, stödja och ge råd till kvinnor som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, sexuella övergrepp, eller som på annat sätt blivit hotade eller förnedrande. 

Till oss kan du vända dig, både som utsatt kvinna men även som anhörig, bekant, eller granne till utsatt kvinna. Du får vara anonym. Här arbetar endast kvinnor.

Vi erbjuder: 

  • Samtal och rådgivning
  • Medföljande stöd vid olika myndighetskontakter 
  • (som t.ex. socialtjänsten, polis, läkarbesök och rättegång)
  • Svar på frågor i allmänhet kring våld i nära relation

Föreningen kan även erbjuda hemligt boende för kvinna och eventuella barn i akuta situationer.

Hör gärna av dig om du behöver stöd, hjälp eller bara vill prata!

Senast uppdaterad: 01 juni 2018