Om du inte är nöjd med vården

Har du synpunkter på vården kan du vända dig till Region Blekinges patientnämnd för att få hjälp. Patientnämnden ger stöd, råd, tar emot dina synpunkter och klagomål samt ger information om dina rättigheter i vården.

Patientnämnden har tystandsplikt och du kan vara anonym. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inte medicinska bedömningar. Patientnämnden lämnar dina synpunkter till verksamhetsansvariga så att synpunkterna kan leda till förbättring av arbetet, ökad kvalitet hjälp och säkrare vård . 

Patientnämnden gäller i all offentligt hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal vård

Senast uppdaterad: 08 april 2019