Om upphandling

Konkurrensverket har sammanställt den viktigaste informationen om upphandlingsreglerna i nedanstående länk.

Senast uppdaterad: 09 mars 2020