Om upphandling

Konkurrensverket har sammanställt den viktigaste informationen om upphandlingsprocessen i nedanstående länk.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2015